Home | Leden Raad van twaalf | Contact | Producten
 
   

Nederland kent instellingen voor kunst en cultuur die op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau actief zijn op het terrein van de kunst- en cultuureducatie en -participatie. In essentie intermediaire organisaties die zich, vanuit de provinciale optiek, kenmerken door
hun integrale, bovenlokale en innovatieve benadering. De instellingen
werken voor en met overheden, het onderwijs, de amateurkunst en
de professionele kunsten.

In de Raad van twaalf bundelen 14 provinciaal werkende cultuurinstellingen hun krachten. De Raad van twaalf deelt onderling expertise en zet deze in om samen met andere instellingen, overheden en initiatieven een optimaal kunst- en cultuurklimaat te realiseren in Nederland. De Raad van twaalf treedt namens de provinciale instellingen voor kunst & cultuur op als gesprekspartner voor beleidsmakers die de kaders scheppen voor kunst & cultuurproductie en -bereik. De Raad van twaalf stelt haar expertise beschikbaar middels adviezen en publicaties en neemt het initiatief tot gesprekken en bijeenkomsten.


De Raad van twaalf is opgericht in 2006.

Reactie Raad van Twaalf op advies Raad voor Cultuur

Reactie Raad van twaalf op de brief van minister Van Engelshoven van OCW

Reactie Raad van twaalf op Platform Ons Onderwijs 2032

Statement Raad van twaalf

Persbericht 14 oktober 2011

Magazine TWAALF